මාතර දී අද (23) පැවැත්වෙන ‘සජිත් එනවා’දෙවැනි ජන රැළියට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පෙරමුණේ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා ලෙස එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ නියෝජ්‍ය නායක නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මීට සුළු වේලාවකට පෙර පැමිණියේය.

(ඡායාරූප - ශාන්ත රත්නායක)


(ඡායාරූප - ක්‍රිෂාන් ජිවක ජයරුක්)