(ශාන්ත රත්නායක)

කෝවිඩ් 19 ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් ලබාදීම සඳහා යුද හමුදාව  ක්‍රියාත්මක කරන ලද කොළඹ විහාර මහා දේවී උද්‍යානය එන්නත් කරන මධ්‍යස්ථානය අද (26)  යළි ආරම්භ කර ඇත .

ඉරිදා දිනයේ හැර අනෙකුත් සෑම දිනකම උදෑසන 8 සිට 4 දක්වා කාලයේ විහාර මහා දේවී උද්‍යානයේ එන්නත් කරන මධ්‍යස්ථානයෙන් එන්නත ලබාගත හැක 

අවුරුදු 20ට  වැඩි ඕනෑම පුරවැසියකුට ම සියලුම එන්නත් මාත්‍රා ලබාගත හැකි බව යුද හමුදාව පවසයි.