(හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා)


කොළඹ ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරිනියක පැහැර ගැනීමේ සිදුවීම බරපතල කරුණක් ලෙස සළකා ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇතැයි විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කරයි. 


එම පැහැර ගැනීමේ සිදුවීම අපරාධ සිදුවීමක් යැයි සඳහන් කරන විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ඒ සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය කඩිනමින් පියවර ගනිමින් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇතැයි ද සඳහන් කරයි.


අදාළ ක්‍රියාපටිපාටියට අනුව විමර්ශන කටයුතු කරගෙන යෑම කොළඹ ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ පූර්ණ සහයෝගය ඉල්ලා ඇතැයි ද විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ එම නිවේදනයේ දැක්වේ.


ඊට අමතරව විමර්ශන සම්බන්ධයෙන් ස්විට්සර්ලන්ත බලධාරීන් දැනුවත් කිරීම සඳහා ජර්මනියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කරුණාසේන හෙට්ටිආරච්චි මහතා එහි ගොස් ඇති බවත් එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ. ස්විට්සර්ලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ධුරයේ වගකීම ඇත්තේ ද කරුණාසේන හෙට්ටිආරච්චි මහතාටය.


රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා සම්බන්ධයෙන් පවතින වියානා සම්මුතියට අනුව ශ්‍රී ලංකා රජය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික කටයුතු සුමටව පවත්වාගෙන යෑම සඳහා කැපවී සිටින බව ද විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ තවදුරටත් සඳහන් විය. 


මේ අතර මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් විමසීම සඳහා ස්විට්සර්ලන්ත බලධාරීන් තානාපති කරුණාසේන හෙට්ටිආරච්චි මහතා කැඳවා තිබූ බවත් ස්විට්සර්ලන්ත විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය එම සිදුවීම බරපතළ හා පිළිගත නොහැකි සිදුවීමක් යැයි නම් කර තිබූ බවත් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තාවල දැක්විණි.