(සමන් පාලිත  නානායක්කාර )

පවතින අධික වර්ෂාව සමඟ  නායයාමේ  අවදානමක් මතු වූ බැවින් අද (17) රාත්‍රී කොස්ලන්ද මහකන්ද ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පවුල් 23 ක් ඉවත්කළ බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය කියයි.

ඉවත් කළ පවුල් 23 හි පුද්ගලයන් 108 දෙනෙකු සිටින බවත් මහ කන්ද වත්තේ "සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථානයේ"ඔවුන් රඳවා ඇති බවත් ආපදා කමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය කියයි .

හෙට (18 ) දින ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය පැමිණ කරන භූමි පරීක්ෂාවෙන් පසුව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට නියමිත බවත් එම මධ්‍යස්ථානය වැඩිදුරටත් පැවසීය.

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය නායයාමේ අවදානම් කලාපයක් බවට නම් කළ ප්‍රදේශයක මෙම නාය යාමේ අවදානම ඇති ඇති බවද ආපදා කළමනාකරණ අංශ පෙන්වා දෙයි.