(තරිඳු ජයවර්ධන)
 
නීති විරෝධී අත්අඩංගුවට ගැනීම් සහ රඳවා තබාගැනීම් වළක්වා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව ලබා දී ඇති මාර්ගෝපදේශ ගැන සැලකිලිමත් වී කටයුතු කිරීමට සියලු පොලිස් නිලධාරීන් දැනුම්වත් කරන ලෙස වැඩ බලන පොලිස්පති සී. ඩී. වික්‍රමරත්න මහතා සියලු පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට ලිඛිතව උපදෙස් දී තිබේ.
 
පසුගිය කාලයේ නීති විරෝධී අත්අඩංගුවට ගැනීම් රැසක් වාර්තාවීම පදනම් කරගනිමින් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව මෙම මාර්ගෝපදේශ පොලිසියට යොමු කර ඇතැයි උසස් පොලිස් නිලධාරියෙක් ලංකාදීපයට පැවසීය.
 
පුද්ගලයකු අත්අඩංගුවට ගැනීම කළ යුත්තේ විශ්වාසනීය තොරතුරු ලැබීමෙන් පසු සාධාරණ සැකයක් මත මිස අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු අත්අඩංගුවට ගැනීම සාධාරණීකරණය කිරීම සඳහා වැරදි සොයා යායුතු නැති බව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව සිය මාර්ගෝපදේශවලින් අවධාරණය කර තිබේ.
 
අත්අඩංගුවට ගන්නා සෑම අවස්ථාවකම නිසි විමර්ශනයක් අනුව සාධාරණ සැකයක් ඇති කිරීමට හැකි ස්ථිර සාක්කි තිබීම වැදගත් වන අතර අත්අඩංගුවට ගැනීම හුදෙක් ප්‍රවාදක සාක්කි මත පමණක් පදනම් විය යුතු නැති බව ද එම කොමිෂන් සභාව සිය මාර්ගෝපදේශවල සඳහන් කර ඇත.

එක් එක් සංස්කෘතිය පදනම් කර ගනිමින් ආගමික සංකේත හඳුනා ගැනීම හෝ එම සංස්කෘතියට අදාළ භාෂාවන්ගෙන් ලියා ඇති වදනක අන්තර්ගතය හඳුනා ගැනීම වැනි කරුණුවලදී ගැටළු ඇති විට ඒ පිළිබඳ විශේෂඥ මතයක් ලබා ගත යුතු බව ද සඳහන් කරන ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම අත්අඩංගුවට ගැනීම් ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දුන් නියෝගයක් ද දක්වා තිබේ.
එම මාර්ගෝප දේශ සහ නඩු තීන්දුව ගැන ඇතුළත් වාර්තාවක් සියලු පොලිස් නිලධාරීන්ගේ අවධානයට යොමු කරන ලෙස දැනුම් දෙමින් වැඩබලන පොලිස්පතිවයා විශේෂ පොලිස් පණිවුඩයක් නිකුත් කළ බව උසස් පොලිස් නිලධාරියෙක් පැවසීය.