කොල්ලුපිටිය අරලියගහමන්ධිරය ඉදිරිපිට සහ ගාලු මුවදොර නිර්පාක්ෂික අරගල භූමියට මැර ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ පිරිස්වලට සිටි පිරිසක් සහ කැබ්රථයක් බසයක් ද කොල්ලුපිටිය බේරේවැවට උස්සා දැමීමට තරුණ අරගලකරුවෝ පිරිසක් කටයුතු කළහ.

අරගල භූමියට පහරදීමෙන් අනතුරුව ඇති වූ නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයත් සමග එම පිරිස් ඔවුන් පැමිණි බස් රථ සොයා නගරය පුරා දිව යද්දී 20 පමණ පිරිසක් එසේ බේරේ වැවට උස්සා දමා ඇත. ඇතැම් පිරිස් නගරයේ විවිධ ස්ථානව විදුලි කණුවල ගැටගසා සිටිනු දක්නට ලැබිණි.

සුඛෝප භෝගී කැබ් රථයක් පහරදුන් බව කියන පිරිස පැමිණි බව කියන බස් රථයක් ද  එසේ තල්ලුකරන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක් අන්තරජාලයේ සැරිසරයි.