ලිට්‍රෝ  ගෑස් සමාගමේ  නව සභාපතිවරයා ලෙස  ලෙස නිවාස  සංවර්ධන අධිකාරියේ හිටපු සභාපති රේණුක පෙරේරා මහතා පත් කර තිබේ.

හිටපු  සභාපති  තෙසාර  ජයසිංහ මහතා  අද (13) එම තනතුරින්  ඉවත් කිරීමෙන් පසු මෙලෙස නව සභාපතිවරයා පත් කෙරිණි.


( අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

ලිට්රෝ  ගෑස් සමාගමේ සභාපති තෙසාර  ජයසිංහ මහතා  අද (13) දිනයේ දී ඉන් ඉවත් කෙරෙනු ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි .

සමාගමේ   නව සභාපතිවරයා ලෙස නිවාස  සංවර්ධන අධිකාරියේ හිටපු සභාපති රේණුක පෙරේරා මහතා පත් කිරීමට නියමිතව ඇති බවද එම ආරංචි මාර්ග වලින් පැවසේ.

ගෑස් හිඟය සහ  ගෑස්වල සංයුතිය සම්බන්ධයෙන් රට තුළ ඇතිව තිබෙන බරපතළ අර්බුදකාරී තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් ජයසිංහ මහතා සභාපති ධුරයෙන් ඉවත් කෙරෙන  බව ද පැවසේ.

 සමාගමේ හිටපු සභාපති අනිල් කොස්වත්ත මහතා ඉවත්වීමෙන් පසුව තෙෂාර ජයසිංහ මහතා එම ධුරයට පත් කරනු ලැබීය .

නව රජය බලයට පත්වීමෙන්  පසුව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම සඳහා සභාපතිවරුන් දෙදෙනකු පත්කර පත්කළ අතර,රේණුක පෙරේරා මහතා එම ධුරයට පත් කරනු ලබන්නේ තෙවැනි සභාපතිවරයා වශයෙනි .