(සුජිත් හේවාජුලිගේ සහ  අංජුල මහික වීරරත්න)

ඉක්මන් ජනාධිපතිවරණයකට යෑමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ඉඩ  ප්‍රස්ථාව සැලසීම සඳහා පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන බව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද (24)  පැවසීය.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ  ජනාධිපතිවරයා ගේ  අනුප්‍රාප්තිකයා ලෙස පත්වූ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාට  ජාතික ආරක්ෂාවට බලපාන කාරණා සම්බන්ධයෙන්  හෝ වෙනත් දේශපාලන කරුණු සම්බන්ධයෙන්  නව ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීමට අවශ්‍ය නම් නව ජනවරමක් ලබා ගත යුතු බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

ජයසුමන මහතා මෙසේ පැවසුවේ ආරක්ෂක මහජන ආරක්ෂක සහ තාක්ෂණ යන අමාත්‍යාංශවල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ අයවැය කාරකසභා අවස්ථා විවාදයේදීය.