රුපියල් මිලියන 2.4 ක් පමණ වටිනා  mahindra mojo අධිබලැති යතුරු පැදි දෙකක් අයිඩියල් මෝටර්ස් පෞද්ගලික සමාගම විසින් ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට පරිත්‍යාග කරනු ලැබීය.

අයිඩියල් ව්‍යාපාර සමූහයේ නිර්මාතෘ හා සභාපති නලින් වෙල්ගම මහතා විසින් පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මහතා වෙත මෙම යතුරු පැදි දෙක පොලිස් මූලස්ථානයේදී පසුගියදා පරිත්‍යාග කරනු ලැබීය.

300 cc ධාරිතාවයෙන් යුත් මෙම  mahindra mojo යතුරු පැදි දෙක ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ රථවාහන කොට්ඨාසය මගින් විශේෂ අවස්ථා සඳහා යොදා ගැනීමට නියමිත අතර ඊට අවශ්‍ය නවීකරණ කටයුතු අයිඩියල් වොයිස් විසින් සිදුකර තිබේ.

අයිඩියල් මෝටර්ස් පුද්ගලික සමාගම ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සමග ඉතා දීර්ඝ කාලයක සිට සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන අතර එය තවදුරටත් වර්ධනය කර ගැනීමේ අරමුණින් මෙම යතුරු පැදි දෙක ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය වෙත ලබා දෙන ලදී.

මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ අයිඩියල් ව්‍යාපාර සමූහයේ නිර්මාතෘ හා සභාපති නලින් වෙල්ගම මහතා මෙසේ පැවැසීය.

අයිඩියල් මෝටර්ස් සහ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ඉතා දීර්ඝ කාලයක සිට සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනවා. ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මහින්දා ස්කෝපියෝ ජීප් රථ සහ මහින්ද්‍රා කැබ් රථ විශාල සංඛ්‍යාවක් භාවිත කරනවා. මේ වන විට මහින්ද්‍රා අයිඩියල් වාහන ව්‍යාපාරයට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සමග දශකයකට වඩා වැඩි ඍජු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට ස්කෝපියෝ ජීප් රථ සහ කැබ් රථ විශාල සංඛ්‍යාවක් අප විසින් ලබා දී තිබෙනවා. එම වාහන සඳහා අයිඩියල් මෝටර්ස් අලෙවියෙන් පසු අති විශිෂ්ට සේවාවක් ලබා දෙනවා. ඒ සම්බන්ධය තහවුරු කරන අවස්ථාවක් ලෙස නවීන පන්නයේ  mahindra mojo යතුරුපැදි දෙකක් පොලිස්පතිතුමාට පරිත්‍යාග කරනු ලැබුවා. අප හා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අතර තිබෙන සම්බන්ධය දීර්ඝ කාලීන බැඳීමට අපෙන් ලැබෙන තිළිණයක් ලෙස මෙය හඳුන්වන්න පුළුවන් Smart mobility නමැති නවීන සංකල්පයට අනුකූල යතුරුපැදි දෙකක් තමයි අයිඩියල් වොයිස් මගින් නවීකරණය කරලා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය වෙත ප්‍රදානය කළේ.

මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ භාවිතයෙන් ඉවත් කර තිබු තවත් යතුරුපැදි පවස් දෙකක් පමණ නවීකරණය කර යළි ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය වෙත ලබා දීමට අප කටයුතු කරමින් සිටිනවා.

ඡායාරූප

අයිඩියල් මෝටර්ස් වෙතින් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය වෙත පරිත්‍යාග කළ  mahindra mojo යතුරු පැදි දෙක පිළිබඳව අයිඩියල් ව්‍යාපාර සමූහයේ නිර්මාතෘ හා සභාපති නලින් වෙල්ගම මහතා විසින් පොලිස්පති  සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මහතා දැනුවත් කරන අයුරු ඡායාරූපයේ දැක්වේ. එම අවස්ථාවට එක්වූ අයිඩියල් ව්‍යාපාර සමූහයේ අධ්‍යක්ෂ චමින්ද වනිගරත්න මහතා ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීහු ද ඡායාරූපයේ වෙති.