නව අමාත්‍ය  මණ්ඩලය දිවුරුම් දීමෙන් පසු පක්ෂ  විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු-ඇමැතිවරු  පාර්ලිමේන්තු  සංකීර්ණයේදී   අද හමු වූ අවස්ථාවේදී එකිනෙකාට සුබ පතනා අයුරු දක්නට ලැබිණි.
 
 දි.මු ජයරත්න මහතාගේ දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා පැමිණි සිටි ඔවුහු මෙලෙස එකිනෙකා හමු වූහ.
 
ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ , අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ  යන මහත්වරුද එහි සිටියහ.

( ඡායාරූප - රොමේෂ් ධනුෂ්ක සිල්වා)