තරුණ බාල මහළු සියලු දෙනා එක්රැස්ව සංවිධානය වූ මෙත් සවිය සමථ විදර්ශනා භාවනා වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් කොළඹ 06 ශ්‍රී විජයාරාම විහාරස්ථානයේදී පැවැත්විණි

මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව ක්‍රියාවට නැංවෙන  මෙහි ප්‍රධාන අනුශාසක අහංගම ආනන්ද නාහිමියෝය.

මෙත් සවිය මනස අධ්‍යාපන සංවර්ධන මෛත්‍රී සංසදය   මහියංගනය  පූජා භූමියේ  අඩි 84 උසැති බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නමක් ද ඉදිකිරීමට යයි.

4500 දෙනෙක් මෙම වැඩසටහනට හවුල් වි සිටිති.

www.methsaviya.lk සහ www.methsaviya.org යන වෙබි අඩවි ඔස්සේ මෙහි වැඩි විස්තර සොයා ගත හැක.

A b c d e f g h i k l14072014062