(රංජන් කස්තුරි)

ලබන සඳුදා සිට යළි සේවයට වාර්තා කිරීමට වර්ජිත ගුරු - විදුහල්පතිවරු තීරණය කළ බව ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සංධානය අද තීරණය කළේය.

ලබන 21 සිට සිසුන් 200 අඩු  පාසල් විවෘත කිරීමට තීරණය කළ ද එම දිනවල පාලස්වලට නොපැමිණීමේ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට තීරණය කර ඇතැයි ද එම වෘත්තිය සමිති සංගමය  පවසයි.

ලබන 25 වැනිදා සිට පාසල්වල අධ්‍යන කටයුතු ආරම්භ කරන බව ද ගුරු වෘත්තීය සමිති සන්ධානය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

වැටුප් විෂමතාව විසඳුම් ඉල්ලා ගුරු - විදුහල්පති සංගම්  ඔන්ලයින් ඉගැන්නුම්වලින් ඉවත්ව අදට දින 99 කි.

(ඡායාරූප: ගයාන් අමරසේකර)