(ශාන්ත චන්ද්‍රසිරි)
මධ්‍යම කඳුකරයේ දැනට පවතින වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් උඩරට මාර්ග භාවිතා කිරීමේදී ඒ පිළිබඳව දැඩි අවධානයෙන් යුතුව කටයුතු කළ යතු බව උඩරට පොලීසි රථ වාහන රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.
 
මධ්‍යම කඳුකරයට පවතින අධික වර්ෂාවත්, වරින්වර හමන සුලං තත්ත්වය මෙන්ම  පවතින මීදුම් තත්ත්වයත්  හේතුවෙන් මාර්ගවලට පස් කඳු  කඩා වැටීම්, ගල් පෙරළීම්, මාර්ග ලිස්සායාම්, මාර්ග අවට ගිලා බැසීම්, විදුලි  හා දුරකතන කණු හා රැහැන් කඩා වැටීම්, මාර්ගය නිසි ලෙස දර්ශණය නොවීම් ආදිය සිදුවිය හැකි බැවින් රියදුරන් මේ පිළිබඳව දැඩි අවධානයෙන් යුතුව රිය ධාවනය සිදු කල යුතුව ඇතැයිද පොලීසිය පවසයි.
 
 නුවරඑළිය-බදුල්ල, නුවරඑළිය-හැටන්, තලවකැලේ- නාවලපිටිය, හැටන්- අවිස්සාවේල්ල, නුවරඑළිය- මහනූවර ආදී මාර්ග ඇතුළු උඩරට වතුකරයේ බොහෝ මාර්ගවල එක්වරම දැඩි මීදුම් තත්ත්වයන් හට ගැනීමේ අවධානමක් පවතින බැවින් ඒ පිළිඳවත් රියදුරන් අවධානය යොමු කරන ලෙස පොලීසිය ඉල්ලයි.
 
 දැඩි මීදුම් හා අධික වර්ෂාව පවතින අවස්ථාවන්වලදී රථ වාහනවල ඉදිරිපස ප්‍රධාන ලාම්පුව දල්වාගෙන රථ වාහන ධාවනය කරන ලෙස  පොලීසිය එම මාර්ග භාවිතා කරන රියදුරන්ගෙන්  වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටී.