(නිමල කොඩිතුවක්කු)
  
ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය ශක්තිමත් කිරීමේ ඊළඟ පියවර ලෙස  මහා ජන බල මෙහෙයුමක් ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට එක්සත් ජාතික පෙරමුණ තීරණය කර තිබේ.


එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කරන  ජන බල මෙහෙයුම මධ්‍යම පළාතේ ප‍්‍රධාන නගරයකින් ආරම්භ කර කොළඹ දක්වා ගමන් කිරීමට නියමිතය.


2004 එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය යටතේ කි‍්‍රයාත්මක කළ ජනබල මෙහෙයුම ආකාරයට නගරයෙන් ජනතාව ඒකරාශී කර ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජන ගඟක් සමඟ කොළඹ  නගරයට ඇතුළුවීම  ජනබල මෙහෙයුමේ අරමුණ බව  එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහාල්කම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පැවැසීය.


ජනබල මෙහෙයුම ක‍්‍රියාත්මක කරන දිනය, ස්ථානය සහ  දින ගණන යන සියලූ  කරුණු බදාදා(5) ප‍්‍රකාශයට පත් කිරිමට එක්සත් ජාතික පෙරමුණ තිරණය කර තිබේ.