(බිඟුන් මේනක ගමගේ )

ජනාධිපතිවරණයේදී  තමන්ගේ ඡන්දය වෙනත් අයෙකු පාවිච්චි කිරීම නිසා ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අවස්ථාව අහිමි වූ ගලේවෙල මැදබැද්ද ප්‍රදේශයේ ඡන්දදායිකාවට එම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය නම් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගත හැකි යැයි මැතිවරණ කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා ‘ලංකාදීප’ යට  පැවැසීය.

එවැනි සිදුවීමකදී ඡන්ද පොළ නිලධාරින්ට ගත හැකි විකල්ප පියවරක් නැතැයි ද රත්නායක මහතා අවධාරණය කර කීය.

ජනාධිපතිවරණයේදී මැදබැද්ද මහා විද්‍යාලයේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ගිය අවස්ථාවේදී තම ඡන්දය වෙනත් අයකු විසින් ප්‍රකාශ කරනු ලැබීම නිසා මෙම සිදුවීමට මුහුණ පෑවේ ගලේවෙල මැදබැද්ද ප්‍රදේශයේ පදිංචිකාරිනියක වන පත්තිනිගෙදර කුසුමාවතී නමැත්තියයි. 

පසුව තමා ඒ ගැන ඡන්දපොල බලධාරින්ට පැමිණිලි කළ ද ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අවස්ථාව ලැබුණේ නැතැයි ඇය මාධ්‍යට ප්‍රකාශ කර තිබිණ.