(රංජන් කස්තුරි)
 
මිල සූත්‍රයට අනුව අද(10) රාත්‍රියේදී ඉන්ධන මිලෙහි කිසිදු සංශෝධනයක් සිදු නොකෙරෙන  බව මුදල් අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.
 
ඉකුත් දිනවල ලෝක වෙළඳපොළේ ඉන්ධන මිල ඉහළ  ගිය අතර, පසුව යළිත් පහළ ගිය බවද, මේ වනවිට එම මිල ගණන් ඉකුත් මාසයේ පැවැති මට්ටමට පවතින බවද මුදල් අමාත්‍යංශයේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.
 
එම නිසා ඉන්ධන මිලෙහි සංශෝධනයක් අවශ්‍ය නොවන බවද ඔහු කීය.