රංජන් කස්තුරි
 
ළදරු කිරිපිටිවලට සහන ලබා දෙන අතර පිටරටින් ගෙන්වන අනෙකුත් කිරිපිටිවලට සීමා පනවමින් දේශීය කිරි කර්මාන්තය ශක්තිමත් කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පැවසීය.
 
විදේශීය කිරිපිටි සමාගම්වලට මෙරට ආක්‍රමණය කිරීමට ඉඩ නොතබන බවද එහිදී ජනාධිපතිවරයා කීවේය.
 
කිරිපිටි ආනයනය සඳහා වාර්ෂිකව ඉතා විශාල මුදලක් වැය කෙරෙන අතර එය රටේ ආර්ථිකයට දැඩිව බලපා තිබෙන බවද ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළේය.