(රංජන් කස්තුරි)
 
පළාත් සභා මැතිවරණය අලුත්ක්‍රමයට හෝ පැරණි ක්‍රමයට හෝ පැවැත්වීමේ බලයක් ජනාධිපතිවරයාට නැතැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පංච පුද්ගල විනිසුරු මඬුල්ලක් ඒකමතිකව තීන්දු කර ඇතැයි ජනාධිපති කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.
 
ජනාධිපති ලේකම් උදය සෙනෙවිරත්න මහතාගේ අත්සනින් යුතු එම නිවේදනය මෙසේය.