බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ

අද (20) උදෑසන හයෙන් අවසන්වූ පැය 24ක කාලය තුළ ඇඳිරිනීතිය උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් (660)ක් අත්අඩංගුවට ගෙන වාහන (256)ක් පොලිස් භාරයට ගත් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය පවසයි.

එසේම, කොවිඩ් 19 හෙවත් කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්තවීම වැළැක්වීම සඳහා ඉකුත් මාර්තු මස 20 වැනි දින සවස 6.00 සිට දිවයින පුරා පොලිස් ඇඳිරිනීතිය පැනවීමෙන් පසු මැයි 20 (බදාදා) උදෑසන 6.00 දක්වා අත්අඩංගුවටගත් මුළු පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව(60425)ක් බවත්, පොලිස් භාරයට ගත් වාහන සංඛ්‍යාව (16924)ක් බවත් පොලිස් මාධ්‍ය ‍කොට්ඨාසය පවසා සිටී.

තවද ඉකුත් මාර්තු 18 දින සිට මැයි 20 (බදාදා) උදෑසන 6 දක්වා ඇඳිරිනීතිය උල්ලංඝනය කිරීමට අදාල නඩුපැවරීම් හා දඩුවම් පැමිණවීම් සම්බන්ධව නඩු පැවරූ සංඛ්‍යාව (17193)ක් වන බවත්,   නඩු පැවරීම් වලට  අදාළව දඩුවම් නියම කරනලද සංඛ්‍යාව (6480)ක් වන බවත් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය පවසයි.