(අජිත්ලාල් ශාන්තඋදය)

රජයේ තැපැල් කාර්යාලවල ලිපි බෙදීමේ සීමාවන් වසර විස්සකට වැඩිකාලයක් තිස්සේ  පුළුල් නොවීමෙන් අලූතින් බිහිවූ ගම්මාන වලට ලිපි නොබෙදෙන නිසා එම ලිපි බෙදීමේ සීමාවන් පුළුල් කරන ලෙස මධ්‍යම රජයේ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලමින් සබරගමු පළාත් සභාව යෝජනාවක් ඒකමතිකව සම්මත කළේය.

සබරගමු පළාත් සභාවේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධාන මන්ත‍්‍රී රම්‍ය කුමාර වීරසිංහ මහතා ගෙනා යෝජනාව එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ මන්ත‍්‍රීවරුන්ගේ ද අදහස් ඇතුව ස්ථිර විය.

එය මධ්‍යම රජයේ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත අවශ්‍ය කටයුතු සදහා දන්වා යවන බව සභාපති කංචන ජයරත්න මහතා සභාව වෙත දැනුම් දුන්නේ ය.
තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙම ලිපි බෙදීමේ සිමාවන් අවසන් වරට වෙනස් කර ඇත්තේ 1994 වසරේ දී බව වීරසිංහ මහතා පැවසීය. මේ නිසා ගම්මාන ආසන්නයේ ඇති වෙළඳසැලක් හෝ වෙනත් පුද්ගලයකු බාරයේ ඔවුන්ට ලිපි ගෙන්වා ගැනීමට සිදුව ඇති බව මන්තී‍්‍රවරයා පෙන්වා දුන්නේ ය.

මෙය බොහෝ අවස්ථාවල විභාග, සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ ආදි අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවලදී මහජනයා මුහුණ දෙන බරපතල ගැටලූවක් බව මෙම යෝජනාවෙන් කියයි.