රංජන් කස්තුරි
 
මාලබේ සයිටම් ආයතනයේ වෛද්‍ය සිසුන් රජයේ වෛද්‍ය පීඨවලට අනුයුක්තර කර එම ගැටළුවට විසඳුමක් ලබා දෙන්නැයි රජයේ වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය දෙමාපිය සංගමය සහ සයිටම් දෙමාපිය සංගමය ඒකාබද්ධව ජනාධිපතිවරයා වෙත ලිඛිත යෝජනාවක් කර තිබේ.
 
පූර්වාදර්ශයක් නොවන පරිදි විශේෂ විධිවිධාන යටතේ එම සිසුන් රජයේ වෛද්‍ය පීඨවලට යොමු කිරීම ප්‍රශ්නය විසඳිය හැකි කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ගය බව ද එහම ලිපියෙහි සඳහන්වේ.
 
රජයේ වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය දෙමාපිය සංගමයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වෛද්‍ය නිමල් කරුණාසිරි සහ සයිටම් දෙමාපිය සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න යන මහත්වරුන්ගේ අත්සනින් ජනාධිපතිවරයා වෙත එම ලිපිය යවා ඇත.