( ඉන්දික අරුණ කුමාර)
 
ලෝක උරුම නකල්ස් රක්ෂිතයේ පිහිටි  ‘රිවස්ටන් ‘ නැරඹිම සඳහා පැමිණෙන  සංචාරකයින්  වැඩි වීම හේතුවෙන් එම ගමන්  මාර්ගයේ අද (23) උදෑසන  දැඩි රථවාහන තදබදයක් ඇති වී තිබේ.


 අද  (23)   උදෑසන සිට පවතින මෙම  දැඩි රථාහන තදබදය හේතුවෙන්  සංචාරකයෝ දැඩි දුෂ්කරතාවට පත්ව සිටිති.


මාතලේ සිට රත්තොට හරහා  රිවස්ටන් සඳහා පිවිසෙන මාර්ගයේ  කිලෝ මීටර් 7 ක් පමණ දුරට මාර්ග තදබදය පැය දෙකකට ආසන්න කාලයක්  පැවතියේය.


රිවස්ටන් ප‍්‍රදේශය භාර රත්තොට  පොලිසීයේ රථවාහන පොලිසියේ නිළධාරීන්ද අවස්ථා ගනණාවක දී රථ වාහන තදබදය අවම කිරීම සදහා දැඩි උත්සාහයක් ගත් බවත්,මෙම මාර්ගය ඉතා පටු  මාර්ගයටක් බැවින්  මාර්ගයේ දෙපැත්තෙන්ම වාහන ගමන් කිරීම නිසා මෙම තත්ත්වය හටගෙන  තිබු බවත් පොලීසිය සඳහන් කළේය.


නිවාඩුව ගත කිරීම සඳහා  දහස් ගණනක් වාහන රත්තොට මාර්ගය ඔස්සේ රිවස්ටන් නැරඹිම සඳහා එකවිට පැමීණිම හා ආපසු යෑම හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය හටගත් බව රථවාහන පොලිසිය කියා සිටියේය.