(නිමන්ති රණසිංහ)

පසුගිය දිනවල ආන්දෝලනාත්මක සිද්ධීන් කිහිපයක් සිදුවූ මීගමුව බන්ධනාගාරයේ ප්‍රධාන ජේලර්වරුන් තිදෙනකු ඇතුලු ජේලර්වරුන් 19 දෙනෙකු වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ස්ථාන මාරුකර ඇතැයි බන්ධනගාර කොමසාරිස් ජනරාල් එච්. එච්. තුෂාර උපුල්දෙණීය මහතා පැවසීය.

බන්ධනාගාර පරිපාලන කටයුතු විධිමත් කර, ආයතනය යහපත් තත්ත්වයකට පත්කිරීමේ නව සැලසුම් අනුව මෙම මාරුවීම් සිදුකර තිබෙන බව ද බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා  සඳහන් කළේය.

මෙම ස්ථාන මාරුකිරීම් සඳහා ප්‍රධාන ජේලර්වරුන් හත් දෙනෙකු සහ පළමු පෙළ ජේලර්වරුන් 13 දෙනෙකු ඇතුළත්ව ඇත.