(අංජුල මහික වීරරත්න)

තොට ලඟ කජීමාවත්ත මහල් නිවාසයේ ඇති වූ ගින්නෙන් විපතට පත් වූවන්ට අවශ්‍ය සියලු සහන සලසන ලෙසත්, ගින්න මැඩ පැවැත්වීමටත් කඩිනම් පියවර ගන්නා ලෙසත් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක මහතාට දැනුම් දී තිබේ.

ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන්, කොළඹ දිසාපති, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ ගිනි නිවන ඒකකයට කඩිනමින් අදාල උපදෙස් දෙන ලෙස ද ජනාධිපතිවරයා නියෝග කර ඇත.

ඒ අනුව ගින්නෙන් විපතට පත් වූවන්ගේ සියලුම අවශ්‍යතා ඉටු කරන ලෙස ජනාධිපති ලේකම්වරයා දැනටමත් අදාළ බලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇතැයි ජනාධිපති කාර්යාලය සඳහන් කරයි.