(රංජිත් රාජපක්ෂ)                   

මධ්‍යම කඳුකරයට දින කිහිපයක් තිස්සේ ඇද හැලැණු අධික වර්ෂාවත් සමඟ නාවලපිටිය නගරයේ කොටසක් අදත් (13) ජලයෙන් යටවීමෙන් රථවාහන ගමනාගමනයට බාධා ඇතිවිය.

නාවලපිටිය නගරයේ බස් නැවතුම්පලේ සිට ගම්පොළ දෙසට මීටර් 500 පමණ මෙසේ  වැසි ජලයෙන් යට වී තිබිණි.

වැසි ජලය නිසි ලෙස කාණු පද්ධතිය ඔස්සේ බැස නොයෑම හේතුවෙන් මෙසේ ප්‍රධාන මාර්ගය ජලයෙන් යට විය.

සුළු වර්ෂාවකදී පවා මෙසේ නාවලපිටිය නගරය ජලයෙන් යටවීමෙන් එම නගරයට පිවිසෙන පාරිභෝගික ජනතාව ගැටලු රැසකට මැදි විය.