(ජයන්ත සමරකෝන්)

විවිධ චෝදනා යටතේ බන්ධනාගාර නිලධාරින් 15 දෙනෙකුගේ සේවය මේ වනවිට අත්හිටුවා ඇතැයි බන්ධනාගාර මූලස්ථානය පවසයි.

පසුගිය ජුනි 10 වැනිදා සිට මේ දක්වා කාලය තුළ බන්ධනාගාර ගණනාවකට අයත් නිලධාරින් දූෂිත ක්‍රියාවන්හි යෙදීම ඇතුළු විවිධ විනය විරෝධී චෝදනා යටතේ මෙසේ වැඩ තහනම් කර ඇති බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් තුෂාර උපුල්දෙණිය මහතා අද (14) පැවසීය.