(වියලුව නිශාන්ත කුමාර සහ දියතලාව ඩී කේ රත්න)


බණ්ඩාරවෙල ලියන්ගහවෙල වසමට අයත්   බලගල වතුයායේ අද (21) නිරීක්ෂණය වූ  ගිලා බැසීමේ අවදානම්  තත්වයක් හේතුවෙන් එම ස්ථානයේ පිහිටි නිවාස දෙකක පදිංචි 12 දෙනෙකු පමණ ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව පතා එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරිමට පියවර ගත් බව බදුල්ල ආපදා කළමණාකරණ අධ්‍යක්ෂක ඊ එම්. එල් උදයකුමාර මහතා පැවැසීය.


ගිලා බැසීමේ තත්වය හේතුවෙන් මේ වන විටත් කිසිවෙකුටත් අනතුරක් සිදුවී නොමැත.


වර්ෂාවක් පවා නොමැති අවස්ථාවක ඇතිවූ මෙම ගිලා බැසීමේ තත්වයට නිශ්චිත හේතුවක් මේ වන තුරුත් අණාවරණය වී නොමැති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සදහා ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයේ නිලධාරී පිරිසක් පිටත්කර යවා ඇතැයිද හෙතෙම වැඩිදරටත් පැවැසීය.


අනතරුදායක තත්වයක් නිර්මාණය වේය යන සැකය මත එම ස්ථෘනයේ පදිංචි පිරිස මෙසේ ඉවත්කිරීමට පියවර ගත් බවද ඔවුන්ට නවාතැන් ගැනීම සදහා ස්ථෘනයක් පිළියල කරදීමට පියවර ගන්නා බවද උදය කුමාර මහතා වැඩිදුරටත් පැවැසීය.