(රංජන් කස්තුරි)
 කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ අද (10) පැවති ජනාධිපති මාධ්‍ය සම්මාන 2018 උත්සවයට ආරාධනා ලැබ පැමිණි ජාතික පුවත්පත් කිහිපයක කර්තෘවරුන්ට නිසිපරිදි ආසන වෙන්කර නොතිබීම පිළිබඳව කඩිනමින් පරීක්ෂණයන් පවත්වන බව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතා පැවැසීය.

 ජනාධිපති මාධ්‍ය සම්මාන උළෙලට ප්‍රධාන පෙළේ මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්ට කර්තෘවරුන්ට සහ ජනමාධ්‍ය වේදීන්ටත්  ආරාධනා කර තිබු නමුත් , ඔවුන්ගේ ගෞරවය ආරක්ෂා වන පරිදි  ආසන වෙන්කර  නොතැබිණි.

සංවිධායක කමිටුව එහි  වගකීම ගත යුතු  බවද එවැන්නක් සිදුනොවීම පිළිබඳව සොයා බලාන බවද රුවන් විජයවර්ධන මහතා පැවැසීය.
 පුවත් පත් කර්තෘවරුන්ට සිදුවූ අපහසුතාවය පිළිබඳව තමා කණගාටුව පළ කරන බවද ඇමැතිවරයා කීය.