බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ

කොල්ලුපිටියේ සුපිරි වෙළෙඳසලක ගබඩාවක ගින්නක් හටගෙන ඇතැයි පොලිසිය කියයි.

පොලිසිය සහ ගිනි නිවන ඒකකය එක්ව ගින්න නිවීම සඳහා කටයුතු කරමින් සිටින බව ද පොලිසිය පවසයි.