(ක්‍රිෂාන් ජීවක ජයරුක්)
 
මාතර සිට මරදාන බලා ධාවනය වෙමින් තිබු අංක 51 දරණ සීඝ්‍රගමි දුම්රිය එන්ජිමේ ඇති වු ගින්නක් දුම්රිය කාර්ය මණ්ඩලය හා මගීන් එක්ව අද (01) සවස නිවා දැමූ බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
 
කඹුරුගමුව දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේ දී මෙම ගින්න ඇති වී තිබේ. එම නිසා පැය භාගයක පමණ කාලයක් දුම්රිය ගමන ද ප්‍රමාද වී ඇත.
 
පසුව වව්නියාවේ සිට මාතර බලා ධාවනය වෙමින් තිබු රජරට රැජිණ සීඝ්‍රගාමි දුම්රියේ එන්ජිම යොදා ගෙන ගිනි ගැනීමට ලක්වු දුම්රිය මරදාන බලා ධාවනය කිරීමට දුම්රිය බලධාරිහු ක්‍රියා කර තිබේ.