(රෝහණ සමරවීර)

සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හදන්න ජනාධිපතිවරයාට  අවංක වුවමනාවක් තිබෙනවා නම් විවිධ චෝදනා නගමින් අරගලකරුවන් අත් අඩංගුවට ගැනීම වහාම නවතා දැමිය යුතුයැයි ආචාර්ය ඕමල්පේ සෝභිත හිමියෝ ඇඹිලිපියේදී පැවැසූහ.

ජනතාවට සහන සැලසීම සදහා රටට දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් අනිවාර්යයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. එවැනි පරිසරයක් රට තුළ නිර්මානය වුවහොත් පමණයි ජාත්‍යාන්තරයේ උදව් උපකාර  ලැබෙන්නේ.

ජනාධිපතිවරයා සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් සදහා සියළු පක්වලට ආරාධානා කරමින් අනෙක් පැත්තෙන් අරගලකරුවන්ට විවිධ චෝදනා එල්ල කරමින් ජනතා මර්දනය කරගෙන යනවා.

මර්දනය කරමින් රටේ ප්‍රශ්න ව්සදීම පසෙකලා සැවොම එකමුතුව සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් ගොඩනගාගෙන රටේ දැවෙන ප්‍රශ්නවලට පළමුව විසැදුම් ලබාදීලා ඉන් පසුව මහා මැතිවරණයක් ජනතාවට ලබාදීමයි කළ යුතු වන්නේ

ජනාධිපතිවරයාට සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට අවංක පියවරක් ගන්නවා නම් වහාම ජනතා මර්ධන ක්‍රියාවලියෙන් ඉවත්විය යුතුයි. එක පැත්තකින් සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවලට ආරාධනා කරමින් අනෙක් පැත්තෙන් අරගලකරුවන් මර්දනය කිරීම වැරදියි

එසේ සිදු කරනවානම් එය ජනතාව මුලාවට පත් කරමින් සිදුකරන මුසාවක් වගේම වංචනික ක්‍රියාවක් ලෙසයි අපි දකින්නේ.