(නිමල කොඩිතුවක්කු)

අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය බාරගන්නැයි මහානායක හිමිවරු ඇතුළු පිරිස කළ ලෙස කළ ඉල්ලීම අනුව නිශ්චිත අවම කාලයක් තුල ජනාධිපති ධූරයෙන් ඉවත්වීම ඇතුළු කොන්දේසි කීපයක් මත  අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය බාර ගැනීමට  එකඟත බව  විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ජනපතිවරයාට  ලිපියක් යවා ඇත.

එම ලිපියේ මෙසේ සඳහන් වෙයි.