(සුජිත් හේවාජූලිගේ සහ අංජුල මහික වීරරත්න)

වරප්‍රසාද හා රීති ප්‍රශ්න මතු කිරීමට මන්ත්‍රීවරුන්ට ඇති අයිතිය බොහෝ මන්ත්‍රීවරුන් පසුගිය කාලයේදී අවභාවිතා කළ බවත් ඉදිරියේදී එසේ කටයුතු නොකරන්නැයි සියලුම  මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ඉල්ලා  සිටින බවත් කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද (9) පැවසීය.

වරප්‍රසාද හා රීති ප්‍රශ්න නැගීමේ අයිතිය අවභාවිතා නොකරන්නැයි පක්ෂ නායකයන් තම වරප්‍රසාදයන් දැනුවත් කළ යුතු බවද කතානායකවරයා පැවසුවේය.

ඔහු මෙසේ පැවසුවේ මඩකළපුව දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී චානක්‍ය රාසමාණික්කම් මහතා (දෙ.පා.ස) වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් මතු කළඅවස්ථාවේදීය.

චානක්‍ය රාසමාණික්කම් මහතා

මේ සභාවේදී සහරාන් ගැන කරපු කතාවක් පදනම් කරගෙන මම අත්අඩංගුවට ගන්න ඕන කියල ශෙහාන් සේමසිංහ රාජ්‍ය ඇමතිතුමා ප්‍රකාශ කළා.ඒ ප්‍රකාශයෙන් මෙසේ වරප්‍රසාද කඩ වෙලා තියන්වා.

ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා

ඔබ තුමා ඒ කතාව කරද්දී මමත් හිටියා.ඔබතුමා කෙළින්ම ඇගිල්ල දිගු කළේ ආණ්ඩුවට දෙවැනි ප්‍රහාරයක් සැලසුම් කරනවා කියලා ඔබ තුමා කිව්වා.වරප්‍රසාද වලට මුවාවෙලා මෙතනනොවෙයි ඔබතුමා ඔය ප්‍රකාශය එළියෙ ගිහිල්ල කරන්න. මඩ ගහන එකේ සීමාවක් තියෙන්න ඕන. ඒක බරපතළ ප්‍රකාශයක්.

 සභා නායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා

 අපි ස්ථාවර නියෝග අනුව කටයුතු කරනවා නම් සභාව මෙවැනි තත්ත්වයකට පත්වෙන්නේ නැහැ.