(යොහාන් භාසුර)

සහල් පිළිබඳව අක්‍රමිකතාව සම්බන්ධයෙන් කළ වැටලීම්වලදී වෙළෙදුන් 665ක් අත්අඩංගුවට ගත් බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ උසස් නිලධාරියෙක් පැවසීය.

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය කළ වැටලීම් 2000 කට අධික සංඛ්‍යාවකදී වැඩි මිලට සහල් අළෙවි කළ වෙළෙදුන් 186 ක් සහ මිල ප්‍රදර්ශනය නොකළ සහ සහල් විකිණීමට ප්‍රතික්ෂේප කළ වෙළෙදුන් 479 ක් අත්අඩංගුවට ගෙන නඩු පැවරූ බව කී එම නිලධාරියා නඩු 22 කින් වරදකරුවන් වූවන්ගෙන් රුපියල් ලක්‍ෂ 32 ක දඩ මුදලක් අයකරගත් බව ද සඳහන් කළේය.