(ප්‍රසන්න පද්මසිරි)

පස්සර නගරයේ ආරක්ෂාවට යොදවා සිටි  පොලිස් කොස්තාල්ගේ මුහුණ ප්‍රදේශයට තියුණු ආයුදයකින් පහරදුන් බව කියන රෙදි වෙළෙන්ඳකු අත්අඩංගුවට ගත් බව පස්සර පොලිසිය කියයි.

රෙදි වෙළෙඳහලක් අසල මාර්ගය අවහිර වන අයුරින් තිබූ තහඩුවක් ඉවත් කරගැන්නැයි නගයේ ආරක්ෂාව සඳහා යොදවා සිටි පොලිස් නිලධාරියා එම රෙදි කඩ හිමියාට දැනුම් දූන් අවස්ථාවේ  බහින් බස් වීමක් සිදුව ඇති අතර එම අවස්ථාවේ තියුණු ආයුදයකින් පොලිස් කොස්තාල්වරයාට පහරදී ඇතැයි ද පොලිසිය පවසයි.

සිද්ධියෙන් තුවාල ලැබූ පොලිස් කොස්තාල්වරයා පස්සර රෝහලටත් එතැනින් බදුල්ල රෝහලටත් මාරු කර යවා ඇත.

පහරදුන් බව කියන රෙදි වෙළෙන්දා ඒ අවස්ථාවේ බීමත්ව සිටියේ දැයි දැන ගැනීමට වෛද්‍ය පරීක්ෂණයට යොමු කිරීමට නියමිතය.