(නිමල් ජයරත්න)

උතුරු මැද පළාත් ආණ්ඩුකාර මහීපාල හේරත් මහතාට අයත් දිඹුලාගල බඳනාගල පිහිටි  අක්කර 50 කින් සමන්විත  ගොවිපොළේ ගබඩාවකවක යූරියා පෝර මිටි 400 ආසන්න පමණ ප්‍රමාණයක් සහ තවත් රසායනික පෝර මිටි තොගයක් තිබී ඇති අතර ඒවා ගොවීන් බාරයට ගෙන ඇත.

කුපිත වූ පිරිසක් එම ගොවි පොළට පැන එම ගොවිපොළ තිබූ දේපොළවලට ගිනි තබද්දී එම පොහොර තොගය සොයා ගෙන තිබේ.

එම ගොවිපොලේ ගබඩාවේ තිබූ අත් ටැක්ටර් කීපයකටද කුපිත වූ පිරිස් විසින් ගිනි තබා විනාශ කොට ඇති අතර,ගබඩාවේ තිබූ වී මිටි විශාල ප්‍රමාණයකට ගින්නෙන් හානි වී ඇති බවද පරීක්ෂණ සිදුකරන සිරිපුර පොලිසිය කියයි.

ගොවියන්ට රසායනික පොහොර ඇතුලූ යූරියා පොහොර නොමැති වකවානුවක උතුරු මැද පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාට අයත් ගොවිපළක මෙතරම් යූරියා මීට ප්‍රමාණයක් තිබීම හාස්‍යයට කරුණක් බවත් ගොවීහු ප්‍රකාශ කරති.

ගම්මානයේ කුපිත වූ පිරිස් පොලිසියද පලවා හැර ඇතිි අතර තත්ත්වය පාලනය කිරීමට සිරිපුර පොලිසියෙන් ආ පොලිස් කණ්ඩායම් ආපසු ගොස් තිබේ,