( හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ )

ආණමඩුව මහඋස්වැව එච් 7 ගම්මානයේ පුද්ගලික ඉඩමක රජයේ පොහොර තොගයක් සගවා තිබියදී  සොයා ගත් බව ආණමඩුව පොලිසිය කියයි.

මෙම ස්ථානයේ පොහොර ගබඩා කර ඇති බවට ගොවින් පිරිසක් ආණමඩුව පොලිසියට කරන ලද පැමිනිල්ලක් අනුව ආණමඩුව පොලිසිය විසින් කරන ලද පරික්ෂාවකදි  මෙම පුද්ගලික ඉඩමේ නිවසක සගවා තිබු පොහොර මිටි 40 ක් සොයා ගෙන තිබේ.

පොහොර තොගය තුළ අදාල පුද්ගලික ඉඩමේ සගවා ඇති බවට දැන ගැනිමත් සමග ගොවින් විශාල පිරිසක් එම ස්ථානයට පැමින විරෝධය මතු කරමින් පවසා සිටියේ තම ගොයම් පොහොර නැතිව විනාශ වෙද්දි මහඋස්වැව ගොවිජන සේවා කාර්යාලයෙන් හොර පාරින් මෙම ඉඩමට ලබා දි ඇති බවයි.

කෙසේ වෙතත් ඉඩමට ඇතුල්විමට ඉඩමේ සිටි පිරිසක් මාධ්‍යයට වලක්වා ලනු ලැබිනී.

මෙම ස්ථානයට පැමිනි ආණමඩුව පොලිස්ථානාධිපති වරයා විසින් අදාල ස්ථාන පරික්ෂාවක් සිදුකර ගොවිජන සේවා නිළධාරින් අදාල ස්ථානයට පැමින පොහොර තොග පරික්ෂා කරන තුරු   පොලිස් ආරක්ෂාව ‍ යෙදවිමට කටයුතු කර තිබුනී.

පොලිසිය පවසා සිටියේ අදාල නිළධාරින් පැමිණි මේ සම්බන්ධව ලබා දෙන වාර්තා අනුව ඉදිරි කටයුතු සිදුකිරිමට නියමිත බවයි.