විනීතා එම් ගමගේ

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලෙන් සියයට 28 ක බද්දක් අය කිරීමට රජය ගෙන ඇති තීරණය වහා හකුලා නොගතහොත්  රාජ්‍ය අර්ධ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශය එක්කරගෙන දැවැන්ත වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයකට අවතීර්ණ වන බව අන්තර් සමාගම් සේවත සංගමය කියයි.

 සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ආයමෙන් සියයට 14 ක් ආදායම් බදු ලෙස ලබා ගැනීමටත්, සාමාජිකයන් විසින් අරමුදලෙන් ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීමේ දී රඳවාගැනීමේ බදු ලෙස තවත් සියයට 14 ක් අයකර ගැනටත් දැනට සැලසුම් කර ඇතැයි අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ සභාපති වසන්ත සමරසිංහ මහතා පැවසීය.

විසිවැනිදාට පෙර මෙම යෝජනාව ඉවත්කර නොගත හොත් විරෝධතා  ක්‍රියාමාර්ගවලට එළැඹෙන බවද සමරසිංහ මහතා කීවේය. වැඩකරන ජනතාවගේ විරෝධතා නොතකා පනත සම්මත කළහොත් වැඩකරන ජනතාව සමඟ පැමිණ මුදල් අමාත්‍යංශය වටලන බව පැවැසූ සභාපතිවරයා මේ බව ජනාධිපතිවරයා, අගමැතිවරයා මෙන්ම මුදල් ඇමතිවරයාට ද දන්වා යැවූ බව ද පැවැසීය.