සුමතිපාල දීයගහගේ 

 
හබරාදුව ඹබරගොඩදී සහ යක්ගහදී හෙරොයින්  මිලිග්‍රෑම් 1120 ක් සමඟ සැකකරුවන් තිදෙනකු ගාල්ල නීතිය බලගැන්වීමේ ඒකකය විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.

හබරාදුව යක්ගහදී හෙරොයින් මිලිග්‍රෑම් 660 ක් සමඟ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති පුද්ගලයා හෙරොයින් ජාවාරම්කරුවෙකු බව අනාවරණය වී තිබේ.

මේ අතර හබරාදුව ඹබරගොඩ නිවසක් තුළ හෙරොයින් පානය කිරිමට සුදානම් වූ පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු හෙරොයින් මිලිග්‍රෑම් 480 ක් සමඟ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. 

එක් සැකකරුවෙකුගේ දරුවන්ද එම නිවසේ පදිංචිව සිටියදී මොවුන් දෙදෙනා හෙරොයින් පානය කිරිමට සුදානම් වු බවද පොලිසිය පවසයි. මොවුන් ධීවර කාර්මිකයින් බවද හෙළී වී තිබේ.