(ආරියරත්න රණබාහු)

ජනතාවගේ නිදහස් සෞඛ්‍ය  සේවාව ආරක්ෂා කර  ගැනීම සඳහා සහ හෙද කාර්ය මණ්ඩලයේ  අයිතිවාසිකම් ලබා ගැනීමේ අරමුණින්  ලබන 22 වැනි දා දිවයින පුරා සියලු රෝහල්වල හෙද හෙදියන්ගේ එක්දින වර්ජනයක් පැවැත්වීමට  කටයුතු යොදා ඇතැයි සමස්ත ලංකා හෙද සංගමය පවසයි.

ආණ්ඩුව රැකිම සඳහා කරන වෘත්තිය අරගල මෙන්ම වෙනත්  කල්ලි බලයට  ගෙන ඒම සඳහා කරන වෘත්තිය අරගලත් වැරදි බව පවසන එම සංගමය හෙද සේවා  ගැටළු  විසඳා ගැනිම සඳහා නිවැරදි සටනක්  කළ යුතු බවද කියා සිටියි.

ඒ සඳහා තම සංගමය හා එක්වන ලෙස සමස්ත හෙද කාර්ය මණ්ඩලයෙන්ම ඉල්ලා සිටින බව සභාපති ගාමිණි කුමාරසිංහ මහතා කොළඹ අද (14) පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී පැවසීය.