(ආරියරත්න රණබාහු)

ශ්‍රී ලංකා  පාර්ලිමේන්තුවට  වසර  70 ක් සැපිරීම නිමිත්තෙන් විශේෂ සභාවාරයක්  හෙට (3) පස්වරු 3 ට පැවැත්වීමට නියමිතය.

එහිදී  අගමැති  රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ විපක්ෂ නායක ආර්. සම්පන්දන් යන මහත්වරු ඒකාබද්ධව පාර්ලිමේන්තුවට  විශේෂ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කෙරෙන අතර  එම යෝජනාව පිළිබඳව පක්ෂ විපක්ෂ මැති  ඇමැතිවරුන් අදහස් දැක්වීමට නියමිතය.