(රේඛා තරංගනී ෆොන්සේකා)

සත්වෝද්‍යානයේ රූස්ස ගස් තුනක් මුලින්ම ගැලවී ඇති බවත් එක් රූස්ස ගසක් මකුළු රිළවාගේ කූඩුව තුළට කඩා වැටී ඇති බවත් මකුළු රිළවාට කිසිදු ආපදාවක් නැති බවත්  දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධම්මිකා මල්සිංහ මහත්මිය පැවසුවාය.

පවතින  කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් ගස් සහ අතු කඩා වැටීම් රැසක් වාර්තා වී ඇති බවත් කිසිදු සතෙකුට තුවාල සිදුවී නොමැති බවත් ඇය පැවසුවාය.  

ජීරාෆ්ගේ කූඩුවේ වහලය මුළුමනින්ම ගැලවී ගොස් ඇති බව සඳහන් කරන ඇය කඩා වැටුණු ගස් කපා ඉවත් කිරීමට සේවකයින් යොදවා ඇති බව ද කීවාය.