(***අංජුල මහික වීරරත්න)

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සහ ඇමැති සුජීව සේනසිංහ මහතා දේශපාලනයෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇත.

වසර 16කට අධික කාලයක් දේශපාලනයේ නිරත වූ සුජීව සේනසිංහ මහතා පළාත් සභාවේ මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස මුලින්ම තේරී පත් විය. අනතුරුව ඔහු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස ද කටයුතු කළේය.

පසුගිය පාර්ලිමේන්තුවේ පෙත්සම් කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙසත් රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ සාමාජිකයකු ලෙසත් කටයුතු කළ සුජීව සේනසිංහ මහතා යහපාලන රජයේ නියෝජ්‍ය අධිකරණ අමාත්‍ය ලෙස හා රාජ්‍ය වෙළෙඳ අමාත්‍ය සහ විද්‍යා හා තාක්‍ෂණ අමාත්‍ය ලෙස කටයුතු කළේය.

සමගි ජන බලවේගය යටතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් මෙවර මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ සේනසිංහ මහතා එයින් පරාජයට පත්විය.

දේශපාලනයෙන් ඉවත්වීමේ තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කරමින් නිවේදනයක් නිකුත් කරන සුජීව සේනසිංහ මහතා සඳහන් කරන්නේ මින් ඉදිරියට තමන් ස්වාධීනව කටයුතු කරන බවයි.