හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා 
 
2017-2018 මූල්‍ය වර්ෂයේදී රුපියල් කෝටි 12,690ක (රුපියල් බිලියන 126.9ක) වාර්තාගත ආදායමක් ලබා ඇතැයි ‘ශ්‍රී ලන්කන් එයාර්ලයින්ස්’ ගුවන් සමාගම කියා සිටී.  
 
මාර්තු මස 31 වැනි දිනෙන් අවසන් වූ 2017 - 2018 මූල්‍ය වර්ෂයේදී මගීන්ගෙන් ලද විගණනය නොකළ රුපියල් කෝටි 12,690ක  (රුපියල් බිලියන 126.9ක)  වාර්තාගත ආදායමක් ලබා ඇතැයි ද සමාගමේ 38ක වසරක ඉතිහාසයේදී  එලෙස ලද වැඩිම ආදායම යැයි ද ‘ශ්‍රී ලන්කන් එයාර්ලයින්ස්’ ගුවන් සමාගම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී. 
 
ගුවන් සේවයේ මෑතකදී කරන සේවා පුළුල් කිරීම් විශේෂයෙන්ම හයිද්‍රාබාද්, මෙල්බර්න් සහ ගෑන් අයිලන්ඞ්ස් යනාදි නව නගරවලට ගුවන් ආරම්භ කිරීමට එලෙස වාර්තාගත ආදායමක් ලැබීමට හේතුවූ බව එම සමාගම නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වේ. 
 
ගුවන් සේවයේ භාණ්ඩ අංශය එම මූල්‍ය වසරේදී රුපියල් කෝටි 1,470ක (රුපියල් බිලියන 14.7ක) ආදායමක් ලැබූ බව එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.
 
කෙසේ නමුත් ඉකුත් මාර්තු 31 වැනි දිනෙන් අවසන් වූ මූල්‍ය වර්ෂයේදී පමණක් ‘ශ්‍රී ලන්කන් එයාර්ලයින්ස්’ ගුවන් සමාගම ලැබූ පාඩුව ඩොලර් මිලියන 100 (ආසන්න වශයෙන් රුපියල් කෝටි 1,560) ඉක්මවන බව එම සමාගමේ නව සභාපති රංජිත් ප්‍රනාන්දු මහතා ධුරයේ වැඩ බාරගැනීමෙන් පසු අප්‍රේල් 5 වැනිදා පැවැති පළමු මාධ්‍ය හමුවේදී කීය. 
 
ලබන වසරේ මාර්තු 31 දිනෙන් අවසන් වීමට නියමිත මූල්‍ය වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයේ පාඩුව ඩොලර් මිලියන 160ත් 130ත් අගයකට (ආසන්න වශයෙන් රුපියල් කෝටි 2,500ක් පමණ) ඇස්තමේන්තු කර ඇතැයි ද සමාගම ගෙවිය යුතු ණය ප්‍රමාණය එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 750කට (ආසන්න වශයෙන් රුපියල් කෝටි 16,800කට) ආසන්න වන බව ද නව සභාපතිවරයා කීය.