(ආරියරත්න රණබාහු)
 
ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ බරපතල චෝදනාවකට ලක්වු  ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගම මගින් ලබා දුන් ‘කජු‘ භාවිතය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත් හිටුවීමට එම සමාගම තීරණය කළ බව එහි ප්‍රකාශකයෙක් ලංකාදිපයට පැවැසීය.
 
එම නුසුදුසු ‘කජු‘ ආනයනය කළ ඩුබායි සමාගමින් නැවත ඒවා ගැනීම නතර කළ බවද කී එම ප්‍රකාශකයා ඉදිරියේදී ගුණාත්මක සුදුසු ආහාර මගීන්ට ලබා දීම කෙරෙහි සමාගම වැඩි අවධානය යොමු කර ඇති බවද කීය.