(ඩයනා උදයංගනී)
රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව මගින් විමර්ශනය කළ යුතු සියලුම ආයතනවල විමර්ශන තොරතුරු ඇතුළත් පූර්ණ වාර්තාවක් ඉතිහාසයේ පළමු වරට ලබන සඳුදා (13) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව එහි සභාපති, නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා පැවසීය.
මෙම වාර්තාව 2015 වසරට අදාළව ඉදිරිපත් කෙරෙන අතර රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව විසින් විමර්ශනය කළ යුතු ආයතන 831හිම තොරතුරු එයට ඇතුළත් බවද සභාපතිවරයා සඳහන් කළේය.
රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව මගින් මීට පෙර ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ එය හමුවට වසරක් තුළ කැඳවූ ආයතන සුළු ප්‍රමාණයක විමර්ශන තොරතුරු පමණක් බව කී අලගියවන්න මහතා, විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවත්, පාර්ලිමේන්තුවත් සම්බන්ධ කරමින් තොරතුරු පද්ධතියක් ඇතිකිරීම හරහා මේ වන විට සියලු ආයතන සම්බන්ධව තොරතුරු ලබාගත හැකිව ඇතැයි කීවේය.
එමෙන්ම 2016 වසරට අදාළ වාර්තාව මෙම වසර අවසන්වීමට පෙර ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවද නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා කියා සිටියේය.
ලසන්ත අලගියවන්න මහතා මේ බව පැවසුවේ පාර්ලිමේන්තුවේදී අද පැවති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමිනි.