(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

විදේශ සමාගමකට දී ඇති විදේශ ගමන් බලපත්‍ර මුද්‍රණය රජයේ මුද්‍රණාලයට ලබාදෙන්නැයි ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ සඳහා යෝජනාවක් ජනමාධ්‍ය ඇමැති කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයටද ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාර්ග කියයි.

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර මුද්‍රණය විදේශ සමාගමකට දී ඇති අතර ඇතිකරගෙන තිබෙන ගිවිසුම් අනුව තවත් වසර දෙක හමාරක පමණ කාලයක් එම විදේශ සමාගම විසින් බලපත්‍ර මුද්‍රණය කෙරෙන ඇති බවද පැවසේ.

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර දස ලක්ෂයක පමණ ප්‍රමාණයක් එම විදේශීය සමාගම මගින් මුද්‍රණය කිරීමට නියමිතව ඇති අතර ඒ සඳහා රුපියල් කෝටි 100 ක පමණ මුදලක් ගෙවීමට සිදුවනු ඇති බවද පැවසේ.

අවශ්‍ය පහසුකම් සපයා දෙන්නේ නම් රජයේ මුද්‍රණාලය මගින් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර මුද්‍රණය කළ හැකි බවත් එම පහසුකම් සැපයීමට රුපියල් කෝටි 70 ක පමණ මුදලක් වැය වනු ඇති බවත් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය රජයට පෙන්වා දී ඇතැයි වාර්තා වේ.

පිටු 64 කින්  යුත් විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් රුපියල් 350 ත් 450 ත් අතර මිලකට රජයේ මුද්‍රණාලය මගින් මුද්‍රණය කළ හැකි බවද අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දී ඇත.