(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

වෛද්‍ය උපාධිය සඳහා අවම ප්‍රමිතිය ගැසට් කිරීමේ කෙටුම්පත අද(5) කැබිනට් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබුණද එය සාකච්ඡාවට ගැනීම කල්දමා ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාර්ග පවසයි.

සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය ඇමැති රාජිත සේනාරත්න මහතා විසින් අදාළ කෙටුම්පත කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබිණි.

වෛද්‍ය උපාධිය සඳහා අවශ්‍ය අවම අධ්‍යාපන සුදුසුකම සාමාන්‍ය සාමාර්ථ තුනක් ලෙස එහි සඳහන් කර ඇතැයි ද වාර්තා වේ. වෛද්‍ය උපාධියට අදාළ අවම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් හා එහි ප්‍රමිතිය පිළිබඳ කරුණුද වෙන වෙනම එම කෙටුම්පතට ඇතුළත් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.