(නිමන්ති රණසිංහ)

සිය වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ වසර දෙකකට  අදාලව ඉදිරිපත් නොකළැයි කියන සිද්ධියකට වරද පිළිගත් සරණ ගුණවර්ධන මහතාට රුපියල් දෙදහසක දඩයක් නියම කිරිමට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලාල් රණසිංහ මහතා නියෝග කළේය.