මනෝප්‍රිය ගුණසේකර
 
වැඩබලන සොලිස්ටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතීඥ දප්පුල ද ලිවේරා මහතා වැඩබලන නීතීපතිවරයා ලෙස පත් කොට ඇත.
 
නීතීපති, ජනාධිපති නීතීඥ ජයන්ත ජයසුරිය මහතා විදේශ සංචාරයක නිරත වීම හේතුවෙන් දප්පුල ද ලිවේරා මහතා මෙලෙස වැඩබලන නීතීපතිවරයා ලෙස පත් කොට ඇත.
 
බැඳුම්කර කොමිසමේ කටයුතු සඳහා සහය වන නීතීඥ මඩුල්ලේ ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කරමින් එහි කටයුතු මෙහෙයවනු ලබන්නේද වැඩබලන නීතීපතිවරයා ලෙස පත් කොට ඇති දප්පුල ද ලිවේරා මහතාය.
 
විදේශ සංචාරයක නිරත වී සිටින නීතීපති, ජනාධිපති නීතීඥ ජයන්ත ජයසුරිය මහතා ලබන 16 වැනිදා යළි ලංකාවට පැමිණීමට නියමිත අතර ජයසුරිය මහතා පැමිණෙන තුරු  නීතීපති තනතුරේ වැඩ බැලීම සඳහා වැඩබලන සොලිසිටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතීඥ දප්පුල ද ලිවේරා මහතා පත් කොට ඇත.